Integrated Management System
Informatiesessie ISO 45001
Interpretatie ISO 45001
ISO 45001 Lead Auditor
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Opleidingscoördinator
Tel.: +31 (0)88 450 55 51
bvct.belgium@be.bureauveritas.com

Informatiesessie ISO 45001 

De OHSAS 18001 norm wordt in 2018 ingrijpend herzien en wordt de ISO 45001.
De FDIS is inmiddels beschikbaar, dus we hebben een goed beeld hoe de uiteindelijke ISO 45001 er uit zal komen te zien.

Wat betekenen deze wijzigingen voor uw organisatie?
Hoe integreer ik de norm met bijvoorbeeld de ISO 9001 of ISO 14001?
Hoe gaat het herzieningstraject verder?

Deze en alle andere vragen over de ‘nieuwe’ norm beantwoorden we graag tijdens een Informatiesessie. We behandelen de nieuwe “High Level Structure”, het doel en de achtergrond van de wijzigingen, de inhoudelijke wijzigingen en de mogelijke consequenties voor uw organisatie.

Praktische informatie

De informatiesessie duurt 0,5 dag.


Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.