Integrated Management System
Informatiesessie ISO 45001
Interpretatie ISO 45001
ISO 45001 Lead Auditor
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Opleidingscoördinator
Tel.: +31 (0)88 450 55 51
bvct.belgium@be.bureauveritas.com

Interpretatie ISO 45001 

Inhoud

Tijdens deze opleiding leert u de eisen van de ISO 45001 te interpreteren. Vervolgens gaan we in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. Hierbij besteden we vooral aandacht aan het maken van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). De volgende stap is de eisen van de norm om te zetten naar verificatiepunten in uw audits. Hierdoor leveren de audits een nog grotere bijdrage aan het verbetertraject van uw eigen veiligheidsmanagementsysteem.

Doel

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers in staat om:

  • De eisen van de ISO 45001 te begrijpen en toe te passen
  • Procesbenadering van het welzijnsmanagementsysteem te begrijpen


Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor auditoren die moeten auditen tegen de ISO 45001 norm en voor QHSE Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het arbosysteem. Voor deze opleiding geldt geen specifieke ervarings- of opleidingseis.

Praktische informatie

Deze opleiding duurt 1 werkdag van 9.00 – 17.00 uur. Het deelnamebedrag is inclusief syllabus en lunch.
Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Vervolgmogelijkheden


Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.