Integrated Management System
Interpretatie ISO 14001
EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor
Inrichten en Aanpassen managementsysteem
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Opleidingscoördinator
Tel.: +31 (0)88 450 55 51
bvct.belgium@be.bureauveritas.com

Inrichten en Aanpassen Managementsysteem 

Inhoud

Tijdens deze eendaagse opleiding gaan we in op de wijzigingen van de ISO normen en wat dit betekent voor uw managementsysteem. We behandelen kort de ‘High Level Structure’ en het doel en de achtergrond van de wijzigingen.

Daarnaast leren we u aan de hand van een stappenplan het huidige managementsysteem om te bouwen naar de 2015 versie van de ISO normen. We leren u de context van uw organisatie te bepalen, waarbij zowel de interne als de externe stakeholders aan bod komen.

We leren u procesmatig naar de organisatie te kijken door het inventariseren van alle processen binnen uw organisatie, van marketing tot facturering. Van deze processen analyseren en evalueren we de kansen en bedreigingen en leren u hoe u de juiste beheers methode kunt kiezen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor het aanpassen en onderhouden van een kwaliteits- en milieumanagementsysteem.

Praktische informatie
De opleiding duurt 1 werkdag van 9.00 - 17.00 uur. De kosten zijn exclusief BTW en eventuele overnachtingskosten. De kosten zijn inclusief opleidingsmateriaal en lunch. Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname


Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.