Integrated Management System
Interpretatie ISO 14001
EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor
Inrichten en Aanpassen managementsysteem
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Opleidingscoördinator
Tel.: +31 (0)88 450 55 51
bvct.belgium@be.bureauveritas.com

EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor (IRCA erkend 17912) 

Inhoud

Tijdens deze opleiding leert u dat de zorg voor het milieu helemaal niet duur hoeft te zijn. In de opleiding wordt het doel beschreven van het milieuzorgsysteem en leert u principieel processen en technieken te verklaren voor het vaststellen en beheersen van milieuaspecten en effecten. Daarnaast leert u het doel, inhoud en onderling verband te verklaren van de ISO 14001:2015 norm en de 14000 leidraad serie, evenals het wettelijke kader relevant voor een milieuzorgsysteem audit.

Als laatste leert u de rol verklaren van een auditor met betrekking tot planning, uitvoering, rapportage en opvolging van een audit in overeenstemming met ISO 19011.

De opleiding is erkend door het IRCA (International Register of Certificated Auditors) Dit betekent dat internationaal voor iedereen die aan deze opleiding deelneemt dezelfde theorie en toetsmomenten gelden. De docenten die Bureau Veritas voor de training ‘Lead Auditor 14001:2015’ inzet zijn officieel geregistreerd en gekwalificeerd door het IRCA. Zij zijn verplicht ieder jaar hun kwalificaties bij te houden en aan te tonen aan het IRCA. Daarnaast is iedere docent zelf Lead Auditor.

Bureau Veritas toets uw kennis gedurende de hele opleiding. Aan het eind van de opleiding legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA. Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de opleiding opnieuw volgen.

Doel

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers in staat om:

  • Een auditteam aan te sturen
  • Een audit te plannen
  • Te beschikken over persoonlijke en interview vaardigheden, geschikt voor het uitvoeren van een audit
  • Auditbevindingen te rapporteren
  • Audits op te volgen
  • Doel, inhoud en relatie te verklaren tussen de ISO 14001:2015 en de ISO 14000 leidraad serie

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor auditoren die hun kennis op het gebied van auditen willen vergroten en auditoren die een auditteam moeten aansturen.

Toelatingseis

• Kennis van de volgende milieumanagementsysteem principes en begrippen:
• Beoogd resultaat van milieumanagementsysteem
• Verbeteren milieuprestaties
• Voldoen aan compliance verplichtingen
• Voldoen aan milieudoelstellingen
• Kennis van de eisen van de ISO 14001
• Kennis hebben van algemene managementprincipes zoals, PDCA cyclus, beleid, planning, implementatie, beoordeling en continue verbetering

Praktische informatie

Als voorbereiding op deze opleiding ontvangt u een huiswerkopdracht. Deze opdracht bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen. U moet rekening houden met een half uur voorbereidingstijd.

De opleiding bestaat uit vijf dagen van 8.30 – 18.00 uur of uit zes dagen van 8.30 - 17.30 uur. Tijdens de opleiding wordt u continu beoordeeld, het is dus van groot belang dat u alle dagen aanwezig bent. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

De kosten voor de vijfdaagse opleiding bedragen € 2080,-. De kosten voor de zes daagse opleiding bedragen € 2180,-. Dit is inclusief syllabus en lunches.

Indien u wenst te overnachten, kunt u dit aan ons doorgeven en wij regelen dit voor u. De kosten voor de overnachtingen dienen echter bij vertrek zelf te worden voldaan aan het hotel.

Vervolgmogelijkheden

Datum/Plaats

DatumPlaatsTrainingsduurTrainingstijdenmax.
Deeln.
Kosten 
06-07.10.2020, 13-14.10.2020 -
20-21.10.2020
Antwerpen
Van der Valk Hotel Antwerpen
Route
6 Dag(en)08:30 - 17:30 uur10EUR 2180.00

Trainingen die zijn volgeboekt, herkent u aan het volgende teken in de rechter kolom