Integrated Management System
Interpretatie ISO 14001
EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor
Inrichten en Aanpassen managementsysteem
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Opleidingscoördinator
Tel.: 03 247 9400
bvct.belgium@be.bureauveritas.com

Interpretatie ISO 14001  

Inhoud

Tijdens deze opleiding leert u de eisen van de ISO 14001:2015 norm te interpreteren. Vervolgens gaan we in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. Hierbij besteden we vooral aandacht aan het maken van een milieuanalyse.

De volgende stap is de eisen van de norm om te zetten naar verificatiepunten in uw audits. Hierdoor leveren de audits een nog grotere bijdrage aan het verbetertraject van uw eigen milieumanagementsysteem.

Doel

Na afloop van de opleiding zijn de deelemers in staat om:

  • Procesbenadering van het milieumanagementsyteem te begrijpen
  • De eisen van de ISO 14001:2015 norm te begrijpen en te toetsen
  • De milieubelasting in kaart te brengen en te verminderen

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor auditoren die moeten auditen volgens de ISO 14001 en voor QHSE functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het milieusysteem.

Voor deze opleiding geldt geen specifieke ervarings- of opleidingseis.

Praktische informatie

De opleiding duurt 1 werkdag van 9.00 – 17.00 uur. Het deelnamebedrag is inclusief syllabus en lunch.
Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Vervolgmogelijkheden

Datum/Plaats

DatumPlaatsTrainingsduurTrainingstijdenmax.
Deeln.
Kosten 
5.11.2019Leuven
Hotel Novotel Leuven
Route
1 Dag(en)09:00 - 17:00 uur12EUR 495.00

Trainingen die zijn volgeboekt, herkent u aan het volgende teken in de rechter kolom