Integrated Management System
Interpretatie ISO 9001
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor
Interne Auditor ISO 9001
Inrichten en Aanpassen managementsysteem
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Opleidingscoördinator
Tel.: 03 247 9400
bvct.belgium@be.bureauveritas.com

Interne Auditor ISO 9001:2015 

Inhoud 

In deze opleiding leert u de eisen van de ISO 9001:2015 norm te interpreteren en te vertalen naar het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast leert u de eisen van de norm vertalen naar verificatiepunten waartegen geaudit kan worden, zodat u een nog grotere bijdrage kunt leveren in het verbetertraject van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem.  

In het gedeelte over auditvaardigheden leert u om de principes en uitvoering van audits te begrijpen en u leert audits te plannen en voor te bereiden. U leert een audit uit te voeren en objectief bewijs te verzamelen en deze bewijzen te rapporteren. Aan het eind van de cyclus kunt u de corrigerende maatregelen beoordelen.

Doel

Na afloop van de opleiding zijn deelnemers in staat om:

  •       het kwaliteitssystemen te toetsen aan de ISO 9001:2015
  •       normeisen te vertalen in vragen
  •       normeisen te vertalen naar verificatiepunten (objectief bewijs)       
  •       een audit uit te voeren
  •       bedrijfsrisico’s te identificeren
  •       een auditrapport op te stellen
  •       resultaten op te volgen

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die interne audits moet uitvoeren

Praktische informatie

De opleiding duurt drie aaneengesloten werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. Het deelnamebedrag is inclusief syllabus en lunches. Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Vervolgmogelijkheden:

Datum/Plaats

DatumPlaatsTrainingsduurTrainingstijdenmax.
Deeln.
Kosten 
2.12.2019 -
4.12.2019
Leuven
Hotel Novotel Leuven
Route
3 Dag(en)09:00 - 17:00 uur12EUR 1090.00

Trainingen die zijn volgeboekt, herkent u aan het volgende teken in de rechter kolom