Integrated Management System
Interpretatie ISO 9001
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor
Interne Auditor ISO 9001
Inrichten en Aanpassen managementsysteem
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Opleidingscoördinator
Tel.: 03 247 9400
bvct.belgium@be.bureauveritas.com

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor (IRCA erkend 17929) 

Inhoud

Tijdens deze opleiding leert u de rol van auditor en teamleider op u te nemen. De opleiding bestaat niet alleen uit het overbrengen van theoretische kennis, ook het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en interviewtechnieken komt aan bod. Dat gebeurt onder meer door middel van rollenspelen.

De opleiding is erkend door het IRCA (International Register of Certificated Auditors). Dat betekent dat internationaal voor iedereen die aan deze opleiding deelneemt dezelfde theorie en toetsmomenten gelden. De docenten die Bureau Veritas voor deze opleiding inzet, zijn officieel geregistreerd en gekwalificeerd door het IRCA. Zij zijn verplicht ieder jaar hun kwalificaties bij te houden en aan te tonen bij het IRCA. Daarnaast is iedere docent zelf Lead Auditor.

Bureau Veritas toetst uw kennis gedurende de hele opleiding. Aan het eind van de opleiding legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA. Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de opleiding opnieuw volgen.

Doel

Deelnemers die de opleiding hebben gevolgd zijn in staat om:

  • Een audit team aan te sturen
  • Een audit te plannen (inclusief keuze en beheer auditteam
  • Een audit te beheersen en uit te voeren
  • Te beschikken over doeltreffende persoonlijke en communicatieve vaardigheden m.b.t. audits
  • Auditbevindingen te rapporteren
  • Audits op te volgen
  • Het kwaliteitsmanagementsysteem te beschrijven en acht kwaliteitsprincipes te verklaren
  • Doel, inhoud en relatie tussen ISO 9000 en ISO 9001:2015 te verklaren

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor auditoren die hun kennis op het gebied van auditen willen vergroten en auditoren die een auditteam moeten aansturen.

Toelatingseis

• Kennis van de plan-do-check-act cyclus
• Kennis van relatie tussen kwaliteitsmanagement en klanttevredenheid
• Kennis van algemene kwaliteitstermen en de 7 kwaliteitsprincipes zoals genoemd in de ISO 9000
• Kennis van de procesbenadering
• Kennis van het procesmodel en normstructuur
• Kennis van de eisen van de ISO 9001:2015

Praktische informatie

Als voorbereiding op deze opleiding ontvangt u een huiswerkopdracht. Deze bestaat uit een korte presentatie, enkele vragen en vijf opdrachten. U moet rekening houden met 1 - 2 uur voorbereidingstijd.

De opleiding bestaat uit vijf dagen van 8.30 – 18.00 uur of uit 6 dagen van 8.30-17.30 uur. Tijdens de opleiding wordt u continu beoordeeld, het is dus van groot belang dat u alle dagen aanwezig bent. De opleidingwordt afgesloten met een examen.

De kosten voor de vijfdaagse opleiding bedragen € 2080,-. De kosten voor de zesdaagse opleiding bedragen € 2180,-. Dit is inclusief syllabus en lunches. Indien u wenst te overnachten, kunt u dit aan ons doorgeven en wij regelen dit voor u. De kosten voor de overnachtingen dienen echter bij vertrek zelf te worden voldaan aan het hotel.

Vervolgmogelijkheden

Datum/Plaats

DatumPlaatsTrainingsduurTrainingstijdenmax.
Deeln.
Kosten 
17-18.11.2020, 24-25.11.2020, -
01-02.12.2020
Antwerpen
Van der Valk Hotel Antwerpen
Route
6 Dag(en)08:30 - 17:30 uur10EUR 2180.00

Trainingen die zijn volgeboekt, herkent u aan het volgende teken in de rechter kolom