Integrated Management System
Interpretatie ISO 9001
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor
Interne Auditor ISO 9001
Inrichten en Aanpassen managementsysteem
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Opleidingscoördinator
Tel.: +31 (0)88 450 55 51
bvct.belgium@be.bureauveritas.com

Interpretatie ISO 9001  

Inhoud

Tijdens deze opleiding leert u de eisen van de ISO 9001:2015 norm interpreteren. Vervolgens gaan we in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. De volgende stap is de eisen van de norm om te zetten naar verificatiepunten in uw audits. Hierdoor leveren de audits een nog grotere bijdrage aan het verbetertraject van uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Doel

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers in staat om:

  • De eisen van de ISO 9001:2015 norm te interpreteren en te vertalen naar het eigen kwaliteitsmanagementsysteem
  • De eisen van de ISO 9001:2015 norm te vertalen naar verificatiepunten, waar tegen geaudit kan worden
  • Een nog grotere bijdrage te leveren in het verbetertraject van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor auditoren en QHSE Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het kwaliteitssysteem. Voor deze opleiding heeft u geen specifieke ervaring of opleiding nodig.

Praktisch informatie

De opleiding duurt 1 werkdag van 9.00 – 17.00 uur. Het deelnamebedrag is inclusief syllabus en lunch. Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Vervolgmogelijkheden


Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.