Informatiebeveiliging ISO 27001
Databeveiliging
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Opleidingscoördinator
Tel.: +31 (0)88 450 55 51
bvct.belgium@be.bureauveritas.com

GDPR wat moet ik er mee?

In deze eendaagse training leert u wat uw organisatie moet doen om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei in gaat.

We gaan eerst in op termen en definities, zodat we een helder beeld hebben wat persoonsgegevens eigenlijk zijn en of wat de wet nu precies eist.

Daarna komt het dataregister aan bod. Welke items moet u hierin zetten en hoe houdt u dit praktisch. 

Daarna gaan we in op de gronden waarop u persoonsgegevens mag verwerken. Verder komen de rechten van de betrokkene aan de orde en de verplichting die dit met zich meebrengt voor bedrijven.

Aan het eind van deze training weet u precies wat u nog moet doen om te kunnen voldoen aan de privacywetgeving.

Deze training bestaat uit veel oefeningen en praktische voorbeelden.  

Doelgroep 

Deze training is bedoeld voor iedereen die nog niet precies weet wat ze met de nieuwe privacywetgeving aan moeten.

Praktische informatie

De trainingsduur is 1 dag van 9.00 - 17.00 uur. De kosten voor deze training bedragen € 495,- (excl. BTW). 


Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.