Basistraining Interne Auditor
Risk Based Auditen
ISO 9001:2015 Auditeur Principal
Interne Auditor ISO 9001
Masterclass Auditor
Communicatie bij een managementsysteem
QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training
EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor
ISO 45001 Lead Auditor
Geselecteerde Trainingen   
Momenteel heeft u nog geen trainingen geselecteerd
Heeft u nog vragen?

Contactpersoon


Opleidingscoördinator
Tel.: +31 (0)88 450 55 51
bvct.belgium@be.bureauveritas.com

Interne Auditor ISO 9001 

Inhoud 

In deze opleiding leert u de eisen van de ISO 9001:2015 norm te interpreteren en te vertalen naar het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast leert u de eisen van de norm vertalen naar verificatiepunten waartegen geaudit kan worden, zodat u een nog grotere bijdrage kunt leveren in het verbetertraject van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem.  

In het gedeelte over auditvaardigheden leert u om de principes en uitvoering van audits te begrijpen en u leert audits te plannen en voor te bereiden. U leert een audit uit te voeren en objectief bewijs te verzamelen en deze bewijzen te rapporteren. Aan het eind van de cyclus kunt u de corrigerende maatregelen beoordelen.

Doel

Na afloop van de opleiding zijn deelnemers in staat om:

  •       het kwaliteitssystemen te toetsen aan de ISO 9001:2015
  •       normeisen te vertalen in vragen
  •       normeisen te vertalen naar verificatiepunten (objectief bewijs)       
  •       een audit uit te voeren
  •       bedrijfsrisico’s te identificeren
  •       een auditrapport op te stellen
  •       resultaten op te volgen

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die interne audits moet uitvoeren

Praktische informatie

De opleiding duurt drie aaneengesloten werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. Het deelnamebedrag is inclusief syllabus en lunches. Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Vervolgmogelijkheden:


Datum/Plaats:


Op dit moment zijn er geen trainingen gepland.